Litt fakta om regionen Nordfjord

Nordfjord ligger i Sogn og Fjordane fylke og er opprinnelig et av tre fogderier i fylket. Nordfjord er det nordligste og grenser dermed til Møre og Romsdal Fylke i nord og Sunnfjord i syd. Helt syd i fylket ligger det største fogderiet, Sogn, som dermed grenser mot Hordaland i syd. Regionene vi dag kaller Nordfjord har til sammen syv kommuner – i alle fall nå før den eventuelle kommunesammenslåingen som diskuteres for tiden. Derimot har regionen bare én by og det er Måløy som ligger i Vågsøy kommune. Den mest folkerike kommunen er Stryn der det bor i overkant av 7.000 mennesker. Måløy ligger helt ute ved kysten og der den vakre Nordfjorden starter, mens Stryn ligger helt øst og innerst fjorden som i prinsippet strekker seg midt og tvers gjennom regionen.

Næringsliv

Næringslivet i Nordfjord er i stor grad preget av innovasjon og nyskaping. Her finnes en rekke sterkt voksende småbedrifter innen turisme, men også innen design og teknologi. Moods of Norway har for eksempel sine røtter i Stryn og har i stor grad bidratt positiv til tettstedets utvikling. Det er har jo også sommerski-turismen som har blomstret kraftig opp og bidratt til at det lokale bygge- og boligmarkedet vokser sterkt.

Mer fakta

Nordfjord har et samlet areal på 4 304 km² og hadde ved inngangen til 2015 nesten 33.000 innbyggere. Det innebærer en tetthet på 7,7 som er godt under landsgjenno640px-Nordfjordmsnittet som ligger på 13,5 personer pr km². De som kommer fra denne regionen kalles og kaller seg selv nordfjordinger, men å si at de har en felles dialekt som heter nordfjorddialekt er neppe korrekt. Til det er de interne variantene for forskjellige. Derimot har de en felles bunad; Nordfjordbunaden. Målformen er nynorsk og tradisjonelt har Senterpartiet og de ikke-sosialistiske partiene stått sterkt her. Av de syv kommunene er det bare en som styres av Arbeiderpartiet.